Španělsko

Přehled dějin Španělska

Návštěvník Španělska vstupuje na historickou půdu, na níž se nacházejí jedny z nejstarších dokladů pravěkého působení člověka v evropském prostoru. Památky v Andalusii dokazují, že zde žili lidé před více než milionem let. Zachovaly se malby bizonů a jelenů z doby před 25 tisíci lety a stáří světově známých kreseb v jeskyni Altamira se odhaduje až na 15 tisíc let před začátkem našeho letopočtu. Dolmeny u města Antequera byly uctívány před 4500 lety.

Nesmírné přírodní bohatství přilákalo na toto území již v prvním tisíciletí př.n.l. Féničany, po nich začali toto území až hluboko do vnitrozemí osídlovat Řekové, kteří přinesli pokrokovější civilizaci, rozvíjeli obchod a peněžnictví, rozšířili techniku hrnčířského kruhu a přispěli ke zdokonalení technologie železa. V posledních stoletích př. n. l. došlo k soupeření o Iberský poloostrov mezi Kartaginci a Římany. Vítězní Římané pak ovládli španělské území na více než tři století. Nezahladitelné jejich stopy můžeme dodnes pozorovat na architektonickém rozvržení měst, sítí cest, stavbách mostů a akvaduktů - a rovněž podstatně v podobě španělského jazyka a v mnoha dalších kulturních projevech. Nejsilněji a nejúčinněji se ovšem romanizaci bránili obyvatelé severu.

Počátkem 5. století podlehla římská kolonie Hispania nájezdům Visigotů. Nastala třísetletá éra rozbrojů a mocenských zápasů. Výsledkem útoků Berberů (kmenů ze sev. Afriky) v 8. století bylo dobytí území Španělska pro arabské vládce. Latina byla nahrazena arabštinou a pouze zčásti místním románským jazykem. Islám poskytoval náboženskou toleranci. Centrem islámského Španělska se stala Córdoba. Díky vybudování sítě zavlažovacích kanálů nastal nebývalý rozvoj zemědělství s bohatou produkcí nových plodin: fíků, datlí, citrusů, bavlny, rýže a mnoha jiných. K významnému rozmachu došlo v oblasti vědy a kultury, doklady vynikajícího stavitelství můžeme obdivovat dodnes. (Historická mešita v Córdobě patří s rozlohou 24 tisíc metrů čtverečních k největším na světě.) Stotisícová Córdoba byla také počtem obyvatel již ve středověku chloubou Iberského poloostrova.

Od 11.stol začala nadvláda Maurů upadat a křesťanský tlak ze severního nemuslimského území stále sílil. Do poloviny 14. století žila sice na většině dnešního španělského území tolerantní kosmopolitní společnost muslimů, křesťanů i židů, ale dynastické konflikty v 15. století ještě bránily rychlejšímu sjednocení Španělska. Došlo k němu v památném roce 1492, kdy byla dobyta muslimská Granada a Kryštof Kolumbus přistál v Novém světě. Zemi ovládlo netolerantní katolictví posílené institucionální hrozbou inkvizice. Poslední Mauři byli vyhnáni až počátkem 17. století.

Na dalších 200 let vládli pak ve Španělsku (a také na americkém kontinentě) Habsburkové, kterým byla podřízena rovněž část severní a střední Evropy. Během 17. století však tento vládnoucí rod postupně ztratil značnou část svých držav. Tzv. válka o španělské dědictví (v 18. stol.) jen přispěla k dalšímu rozpadu. Poměry se začaly měnit až počátkem 19. století v souvislostí s madridským povstáním a následnou válkou proti Napoleonovi. Ovšem vnitřní vojenské rozpory v polovině 19. století nastolily další období neklidu a nejistot. Negramotnost a bída většiny obyvatel se staly bariérou dalšího rozvoje. Během 30 let na konci 19. a počátkem 20. století se vystěhovalo do Latinské Ameriky asi 1,5 milionů Španělů.

Na první světové válce španělská ekonomika profitovala zachováním státní neutrality. Ovšem sociální bouře v následujícím období již nebylo možné zadržet. Nepokoje byly potlačeny ustavením vojenské diktatury, která se udržela u moci do r. 1930. Král Alfons XIII. odchází do exilu. Následný pětiletý demokratický rozvoj, nadějný zejména provedením pozemkové reformy, byl vystřídán chaosem, občanskou válkou a v r. 1936 nástupem fašistické diktatury gen. Franca. Ten se stal roku 1939 hlavou státu. "Účet" za toto období byl otřesný: půl milionu mrtvých, několik tisíc popravených a miliony sociálně nesmírně strádajících obyvatel.

Po Francově smrti v r. 1975 nastoupil na trůn Juan Carlos I., vnuk krále Alfonse XIII. Došlo k rychlé obnově demokracie, stability a ekonomického rozvoje. Dnešní Španělsko zaslouží uznání za rozsáhlou ekonomickou, politickou i sociální transformaci. Již v roce 1986 bylo přijato do Evropského hospodářského společenství s následným získáním členství v dalších evropských institucích.

Tip: Dovolená Španělsko.
Zahraniční zájezdy.
Výhodné Provident půjčky vyřeší Vaše finanční problémy. Skvělím řešením je Home Credit půjčka. Americká hypotéka, Hledáte profesionální autoškolu v Praze? Zkuste V.I.P. autoškola Praha, které je vybavena moderními auty. Oblékněte si hip hop oblečení, stylové kalhoty, boty, tepláky. Krutý Hadry, to je fakt husté oblečení. Ceny oblečení již od 250Kč. Vaše zdraví.

jinde:
stránka:
Poznejte Španělsko - spanelsko.poznejte.cz - webdesign Ošklivý sup